Vi skapar

Lycka och välmående

genom att du får mer tid till det du egentligen vill göra

SERVICE

med ”Det Lilla Extra” som motto

Stand In är en fristående verksamhet som startas av Assistanspoolen hösten 2018.

Assistanspoolen, med säte på Öland, är ett väletablerat företag som arbetat framgångsrikt med omsorg sedan 1994.

Stand In erbjuder företag och privatpersoner olika tjänster där själva tanken är att kunna erbjuda behovsanpassad service där vi avlastar beställaren eller ordnar en person som kan hoppa in på kort varsel för en tillfällig arbetsuppgift.

Flexibelt och med bästa service som motto
De som arbetar för StandIn är ”doers” som kan hoppa in där det behövs. Vi strävar efter att frångå det alltför standardiserade och rutinmässiga och istället ge kunden en en mer behovsanpassad service. – ”Det lilla extra”

Seriöst, korrekt och kommunikativt
Vår personal tränas till att  vara diskreta och korrekta serviceutövare. Framförallt är den som jobbar för Stand In lösningsorienterad och informativ. Det lilla extra i vår värld innebär att vi går in för uppgiften med ett öppet sinne och gärna tar initiativ till att ge lite mer, dock alltid i samråd med vår beställare.  Upptäcker vi att något behöver lagas eller ordnas som vi inte fått direkta direktiv om så stämmer vi alltid av med vår kund först.

Rättigheter och skyldigheter
Stand Ins personal följer alltid de allmänna direktiv och policies som upprättats av Stand In och de direktiv som kunden tillsammans med Stand In  har upprättat för uppgiften.